StAZ: Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen

Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

  1. Home

Wendbare en weerbare medewerkers
Het kloppend hart van elk ziekenhuis

Medewerkers vormen het kloppend hart van elk ziekenhuis. Zonder hen geen goede patiëntenzorg of hoge productiviteit. Daarom is het van belang dat zij goed gekwalificeerd en gemotiveerd zijn.
De Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) draagt daar aan bij met vernieuwende activiteiten op het gebied van arbeidsmarktbeleid. Daarmee streeft de StAZ naar een aantrekkelijke ziekenhuisbranche met wendbare en weerbare medewerkers en organisaties.

Uitgelicht

'Ideeënjacht' naar nieuwe manieren van roosteren in ziekenhuis
HR-medewerkers, OR-leden, roosteraars, leidinggevenden en medewerkers in ziekenhuizen kunnen een prijs winnen voor het beste roosteridee. Veranderingen in de bedbezetting en zorgzwaarte hebben gevolgen voor het aantal nodige medewerkers, soorten functies en vaardigheden op een afdeling. Ziekenhuizen en afdelingen pakken het roosteren verschillend aan. Kunnen zij van elkaar leren in het zowel optimaal als verantwoord roosteren? Tips en methodes van medewerkers van organisaties die vallen onder de Cao Ziekenhuizen zijn welkom tot en met 1september. Lees meer >

Wegwijs

U kunt informatie vinden:

  • op thema, via het menu links;
  • via de verschillende toegangen hieronder, speciaal voor arbocoördinatoren, P&O’ers of ondernemingsraden.
  • Informatie voor
    arbocoördinatoren
  • Informatie voor
    P&O'ers
  • Informatie voor
    OR-en

Informatie voor arbocoördinatoren

Als arbocoördinator vindt u hier niet alleen informatie over activiteiten ter verbetering van de arbeidsomstandigheden, zoals 'Tillen op de OK' of 'Beter met arbo'. U kunt hier ook terecht voor projecten als 'Care4Age' over duurzame inzetbaarheid en een stimuleringsproject om de arbeidsverhoudingen te versterken. Meer informatie >

Informatie voor P&O'ers

Als P&O-medewerker kunt u hier terecht voor vele projecten onder uiteenlopende thema's. Bijvoorbeeld mobiliteitsprojecten als 'eerder verworven competenties' (EVC) en een praktisch instrument als e-learning; praktijkvoorbeelden van HR-beleid voor duurzame inzetbaarheid of informatie over arbeidsmarktonderzoek; arbeidsomstandigheden; versterken van de arbeidsverhoudingen; subsidies en de cao. Meer informatie >

Informatie voor ondernemingsraden

Als deelnemer aan de medezeggenschap vindt u hier informatie om die medezeggenschap te versterken, bijvoorbeeld met de leergang 'Strategisch sturing geven aan de or' of praktische informatie voor het organiseren van or-verkiezingen. Voor het overleg over thema's als arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden, komt u met de informatie op deze website goed beslagen ten ijs. En natuurlijk vindt u hier ook de huidige cao. Meer informatie >

 

Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen | Lange Voorhout 13 | Postbus 556 | 2501 CN Den Haag | T (070) 376 59 20 | F (070) 345 75 28 | E staz@caop.nl

NVZabvakabo fnvCNV publieke zaakFBZNU'91

homepage